Lá lách vỡ
,

Vỡ lá lách

/
Lá lách vỡ mô tả một tình trạng khẩn cấp, trong…
Say nắng
,

Say nắng

/
Say nắng! Say nắng là một tình trạng đe dọa tính…
Nhiệt phát ban
,

Nhiệt phát ban, Rôm sảy

/
Nhiệt phát ban - Rôm sảy! Nhiệt phát ban phát triển…
Nhiệt kiệt sức
,

Nhiệt kiệt sức

/
Nhiệt kiệt sức! Nhiệt kiệt sức là một điều…
Giảm thân nhiệt
,

Giảm thân nhiệt

/
Giảm thân nhiệt! Giảm thân nhiệt là một cấp…
Bỏng ở trẻ em
,

Bỏng

/
Bỏng! Dấu hiệu và triệu chứng: Đỏ hoặc sưng…
bị cháy nắng
,

Bị cháy nắng

/
Các dấu hiệu và triệu chứng bị cháy nắng thường…
bệnh bức xạ cấp tính
,

Bệnh do bức xạ

/
Bệnh bức xạ, cũng được gọi là bệnh bức xạ…

Bị Cháy Nắng

/
Các dấu hiệu và triệu chứng bị cháy nắng thường…