TEST REPORT Eng

Thử nghiệm mẫu điển hình

Thử nghiệm mẫu điển hình

 

Thử nghiệm mẫu điển hình

Thử nghiệm mẫu điển hình được quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy định. Về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới. Do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau:

1. Cơ sở sản xuất có trách nhiệm chuyển mẫu điển hình tới cơ sở thử nghiệm. Các hạng mục và đối tượng phải kiểm tra, thử nghiệm. Được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này . (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 54/2014/TT-BGTVT)

2. Cơ sở thử nghiệm tiến hành thử nghiệm mẫu điển hình theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải đối với xe cơ giới. Lập báo cáo kết quả thử nghiệm và chịu trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm của mình. Trường hợp cần thiết, Cơ quan QLCL có thể trực tiếp giám sát việc thử nghiệm.

Theo đó, định nghĩa về mẫu điển hình cũng được quy định tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư này như sau:

Mẫu điển hình là sản phẩm do cơ sở sản xuất lựa chọn theo quy định. Để thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm.

Tóm lại, việc thử nghiệm mẫu điển hình sẽ do cơ quan sản xuất chọn mẫu. Và chuyển tới cơ sở thử nghiệm. Cơ sở thử nghiệm sẽ áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đối với xe cơ giới để tiến hành thử nghiệm và lập báo cáo thử nghiệm đối với mẫu điển hình đó.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thử nghiệm mẫu điển hình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 30/2011/TT-BGTVT và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT.

0 replies

Để lại bình luận

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *