Bài viết

Xoắn tinh hoàn
,

Xoắn tinh hoàn

/
Xoắn tinh hoàn thường đòi hỏi phải phẫu thuật…