Bài viết

Hội chứng thai nhi rượu (FAS)
,

Hội chứng thai nhi rượu

/
Hội chứng thai nhi rượu! Mắt nhỏ, đầu nhỏ, môi…