Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Cở Sở

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.
Tiêu chuẩn cơ sở

Chứng giận tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở là yêu cầu kỹ thuật về chất lượng thực phẩm của một sản phẩm (có chung tên sản phẩm, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn vệ sinh) do thương nhân tự xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng. Tiêu chuẩn cơ sở thường không được thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

Một tiêu chuẩn cơ sở phải có các phần sau :

1. Phần khái quát: nêu các nội dung:

– Tên thương nhân hoặc/ và biểu tượng (logo) của thương nhân.
– Cụm chữ “Tiêu chuẩn cơ sở” viết bằng chữ in.
– Ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn: (VD: TCCS 01/2006) .
– Tên gọi tiêu chuẩn .
– Ngày tháng năm phê duyệt ban hành, người phê duyệt .
– Lần soát xét (nếu có) .
– Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế ( nếu có)
– Phạm vi áp dụng: (Thí dụ: tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm…, tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm…)

Các nội dung được ghi như sau:

– Cụm từ Tiêu chuẩn cơ sở: Viết bằng chữ in.
– Tên cơ quan chủ quản: Ghi tên nơi cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh… (thí dụ: Sở KH & ĐT, UBND TP, UBND Q/H, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp…)
– Tên cơ sở sản xuất: Ghi tên có trong giấy phép kinh doanh của thương nhân.
– Tên sản phẩm: Ghi tên sản phẩm công bố> tiêu chuẩn. Tên sản phẩm phải thể hiện đúng bản chất và không gây ngộ nhận về chất lượng đối với sản phẩm cùng loại có trên thị trường.
– Số tiêu chuẩn: Ghi số thứ tự tiêu chuẩn được xây dựng của thương nhân.
VD:
– Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng đầu tiên trong năm 2006 của Công ty KDCBTP Kinh Đô có thể ghi là:

Số tiêu chuẩn: TCCS 01/2006 hoặc TCCS 01/2006/CT.A
Có hiệu lực từ ngày: Ghi ngày xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

 

1 reply

Để lại bình luận

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *