Sa van hai lá (MVP)
,

Sa van hai lá

/
Sa van hai lá (MVP) xảy ra khi các van giữa buồng tim…
Rung thất xảy ra khi tim đập nhanh
,

Rung thất

/
Không phải luôn luôn biết những gì gây ra rung thất,…
Rung nhĩ là nhịp tim bất thường
,

Rung nhĩ

/
Trong quá trình rung nhĩ, tâm nhĩ co bóp hỗn loạn…
Rối loạn nhịp tim
,

Rối loạn nhịp tim

/
Rối loạn nhịp tim! Rối loạn nhịp tim là phổ biến…
Phình động mạch chủ
,

Phình động mạch chủ

/
Chứng phình động mạch có thể phát triển bất cứ…
Phì đại tâm thất trái
,

Phì đại tâm thất trái

/
Phì đại tâm thất trái phát triển để đáp ứng…
Nong và đặt stent động mạch cảnh
,

Nong và đặt stent động mạch cảnh

/
Nong và đặt stent động mạch cảnh! Có thể là phòng…
Nhồi máu cơ tim
,

Nhồi máu cơ tim

/
Nhồi máu cơ tim! Một cơn đau tim thường xảy ra khi…
tim đập nhanh
,

Tim đập nhanh

/
Nhịp tim nhanh! Mặc dù tim đập nhanh có thể là đáng…
Nhịp tim chậm
,

Nhịp tim chậm

/
Nhịp tim chậm! Nhịp ít hơn 60 lần / phút, có thể…
Ngoại tâm thu thất (PVC)
,

Ngoại tâm thu thất

/
Ngoại tâm thu thất (PVC), nhịp tim đập bất thường…
Ngất do thần kinh phế vị
,

Ngất do thần kinh phế vị (Vasovagal)

/
Ngất do thần kinh phế vị thường không gây hại…