,

Tiếng thổi tim

/
Tiếng thổi tim! Tiếng thổi có thể có mặt khi sinh…
Tiền tăng huyết áp
,

Tiền tăng huyết áp (prehypertension)

/
Tiền tăng huyết áp Prehypertension không gây ra triệu…
Thuyên tắc phổi
,

Thuyên tắc động mạch phổi

/
Thuyên tắc phổi có thể xảy ra ở những người…
Thông liên thất (VSD)
,

Thông liên thất (VSD)

/
Trẻ em và người lớn có thông liên thất (VSD) lớn…
Thiếu máu cục bộ cơ tim
,

Thiếu máu cục bộ cơ tim

/
Thiếu máu cục bộ cơ tim xảy ra khi máu chảy vào…
Thân chung động mạch
,

Thân chung động mạch

/
Thân chung động mạch xảy ra trong quá trình tăng trưởng…
Tăng huyết áp thứ phát
,

Tăng huyết áp thứ phát

/
Tăng huyết áp thứ phát có thể được gây ra bởi…
Tăng huyết áp
,

Tăng huyết áp

/
Có thể bị tăng huyết áp trong nhiều năm mà không…
Tăng áp động mạch phổi
,

Tăng áp động mạch phổi

/
Tăng áp động mạch phổi là một bệnh nghiêm trọng,…
Suy tim
,

Suy tim

/
Suy tim! Cách tốt nhất để ngăn ngừa suy tim là để…
Sốt thấp khớp
,

Sốt thấp khớp

/
Sốt thấp khớp thường gặp nhất ở trẻ em 5 - cho…
Sôc tim (cardiogenic shock)
,

Sốc tim

/
Sốc tim! Nếu điều trị ngay lập tức, một nửa…