Tiểu không kiềm chế do Stress
,

Tiểu không kiềm chế do Stress

/
Tiểu không kìềm chế xảy ra bởi vì chức năng các…
Suy thận mãn tính
,

Suy thận mãn tính

/
Suy thận mãn tính! Là sự mất dần chức năng thận,…
Suy thận cấp
,

Suy thận cấp

/
Suy thận cấp! Là sự mất đột ngột khả năng thận,…
Sỏi thận (lithiasis) hình thành bên trong thận
,

Sỏi thận

/
Sỏi thận! Sỏi thận (lithiasis) hình thành bên trong…
Sỏi bàng quang
,

Sỏi bàng quang

/
Sỏi bàng quang! Khoáng chất hình thành khối đá nhỏ,…
Hội chứng thận hư
,

Hội chứng thận hư

/
Hội chứng thận hư thường do thiệt hại các cụm…
Bệnh thận đa nang
,

Bệnh thận đa nang (PKD)

/
Bệnh thận đa nang không giới hạn chỉ có thận,…
Bệnh lý thận IgA
,

Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger's)

/
Bệnh lý thận IgA thường tiến triển từ từ qua…
Bàng quang hoạt động quá mức
,

Bàng quang hoạt động quá mức

/
Các triệu chứng của bàng quang hoạt động quá mức…